Punica granatum Çekirdeksiz Nar fidanı
Punica granatum Çekirdeksiz Nar fidanı

Punica granatum Çekirdeksiz Nar fidanı (340-1)

Marka : 1001fidan
Fiyat : ₺33,12(KDV Dahil)

Çekirdeksiz(Yumuşak Çekirdekli) 

Tatlı Nar

 

Satın alacağınız fidan, bitki ve bahçe bakım ürünleri Yalova'da bulunan fidanlığımızdaki stok içerisinden seçilerek gönderilmektedir.                                    

Mevsim ve iklim şartlarına bağlı olarak ürünlerin fiziksel yapılarında değişiklikler olabilmektedir.

Ürünlerin kolilenmesi esnasında uygun boyda özel ambalaj kutuları kullanılmakta ve destek çubukları yardımıyla fidanların hasarsız bir şekilde elinize ulaşması amaçlanmaktadır.

 

Çekirdeksiz(Yumuşak Çekirdekli) 

Tatlı Nar

 

 

Çekirdeksiz(Yumuşak çekirdekli)Tatlı nar,Tüplü2 yaşında

Meyve Özellikleri

En önemli ve ayırıcıözelliği çekirdeksiz olmasıdır. Nadir bulunan bir çeşittir. Meyvesi iri,küresel, üstten hafif basıktır. Nar, C vitamini, demir ve potasyum yönündenzengindir.

Ağaç Özellikleri

Nar çok yıllık, çalıformunda, çok kuvvetli bir kök sistemine sahip, çok gövdeli, çok sık dallı,erkek-dişi ve erdişi çiçekleri bulunan bir ılıman iklim bitkisidir.

İklim İsteği

Genel olarak sıcak,kurak ve uzun bir yaz periyodu, ılık ve yağışlı bir kış, nar yetiştiriciliğiiçin uygundur. Bu nedenle geniş bir adaptasyon yeteneğine sahiptir. Narlar,ılıman iklim bölgelerinde -10 ˚C'ye kadar dayanabilmektedir  ve geç çiçek açtıklarından ilkbahardonlarından zarar görmezler. Ancak geç olgunlaşan çeşitlerde sonbahar erkendonlarından etkilenebilmektedir. Yaz yağışları meyve kalitesini bozmakta, olgunluğa yakındönemde yağan yağmurlar meyve kabuğunu çatlatmakta olup, bu zamanda sulama dakesilmelidir. Meyve oluşumu döneminde kuru hava koşulları en kaliteli meyveninoluşmasını sağlayarak pazar değerini arttırmaktadır. Nar bir güneş bitkisidir,bahçe tesisinde ve yeterli ışıklanma koşullarına dikkat edilmelidir.

Toprak İsteği

Nar toprak yönündenpek seçici değildir.  Özellikle silisli,çakıllı, kumlu, kireçli, killi ve ağır killi gibi çeşitli toprak tiplerinde naryetiştiriciliği yapılabilmektedir. Alkali ve asit topraklarda yetişir. Tuzluluğaorta derecede dayanıklıdır. Bazı meyvelerin aksine aşırı toprak neminedayandığı bulunmuştur. Narda optimal gelişme, kuru ve sıcak hava koşullarınakarşılık derin geçirgen nemli ve serin topraklarda görülmektedir.

Bahçe Tesisi

Toprağın naryetiştiriciliğine uygunluğuna bakıldıktan sonra tesviyesi yapılmalı. Esasolarak toprak hazırlığı, yaz aylarında pulluk tabanını kırmak için dipkazançekilir. Sonra pullukla derin sürüm yapılır. Sonbaharda 40-60 cm derinlik veçapta dikim çukurları açılır. Üst toprağa yanmış çiftlik gübresi karıştırılarakçukurlar bu karışımla doldurulur, yabancı otlar temizlenir. Toprak dikimehazırlanır. Narlarda dikim aralıkları 2 m ile 6 m arasında değişmektedir. Sıralargenellikle kuzey -güney doğrultusunda olmalıdır. Böylece bahçenin havalanma vegüneşlenmesi daha iyi olacaktır. Nar fidanları sonbaharda yaprak dökümündenbaşlayarak kış ayları boyunca ve erken ilkbaharda dikilebilir. Kışları çoksoğuk geçmeyen bölgelerde sonbahar dikimi daha yararlıdır.

Gübreleme

Narların gübrelenmesikonusunda yapılan araştırmada, organik gübrelerin gelişme, verim ve kaliteyeçok önemli etkisi bulunmuştur. Narlara verilecek çiftlik gübresi iyi yanmışolmalı ve dekara 2-3 ton sonbahar-kış aylarında bütün bahçeye kaplayacakşekilde verilmeli ve çapa ile toprağa karıştırılmalıdır. Nar için yeşilgübreleme yapılması da yararlı sonuçlar verir. Bunun için bakla, fiğ gibibitkiler nar bahçesinin tamamına ekilir. Ekimi yapılan bitkilerin çiçeklenmedönemlerinde bahçe sürülerek toprağa karışımı sağlanır. Bu bitkilerin toprağıazotça zenginleştirmesi bakımından da yararları vardır. Azot nar için oldukçaönemlidir. Sürgün gelişimi ve meyve büyümesi için azotlu gübre kullanımışarttır. Gübrelemeden sonra ağaç hemen sulanmalı, sulamayacaksa çapa iletoprağa karıştırılmalıdır. Fosforlu gübreler ise narın çiçeklenme, meyve tutumuve kök gelişmesiyle ilgilidir. Organik gübrelerde olduğu gibi ticari gübrelerinuygulanmasında da toprağın fiziksel ve kimyasal yapısı ağacın durumu iyigözlenmeli, toprak ve yaprak analizi yaptırdıktan sonra gübre uygulamasınınyapılması en ideal durumdur.

Sulama

Nar genelde nemli veserin toprak şartları istemektedir. Bu nedenle yağışların yeterli olmadığı herdönemde narlarda sulama şarttır. Sulamanın az ve sık sık yapılması uygundur.Genel olarak şubat - mart aylarında odun gözlerinin sürmesinden eylül - ekimaylarında meyve oluşumuna kadar sürekli olarak toprak nemi sağlamakgerekmektedir. Özellikle odun gözlerinin sürmesi çiçek tomurcuklarınıngörülmesi tohum bağlaması, meyve gelişimi olmak üzere 3 dönemde yeterli topraknemi mutlaka sağlanmalıdır. Bahçenin toprak yapısına göre belirli sulamaaralığı (7-10 gün) belirlenip bu aralıklarda sulama yapılmalı ancak, yazaylarında sulama sıklığı ve miktarı artırılabilir. Meyvelerin son olgunlaşmadöneminde hasattan 10-15 gün önce sulamaya son verilmeli aksi halde narlardabüyük sorun olan kabuk çatlamalarını görürüz.

Budama

Şekil budaması :  İlk 2-3 yıl içinde ağaçlar verime yatmadanyapılır. Dikimden sonra dipten çıkan kuvvetli 3-4 sürgün ana gövde olarakseçilir ve tepeleri 50-60 cm kesilerek alçak taçlanmaları sağlanır. Anagövdelerden çıkan birinci ve ikinci dallarda da 2.-3. yıllarda tepe almayapılarak taç teşkili tamamlanır.

 

Verim Budaması :Narlar genel olarak 2. ve 3. yıllardan itibaren meyve vermektedirler. Narlarverime yattıktan sonra meyve verecek dallarda uç alma yapılmamalıdır. Budönemde seçilen 3, 4 gövde dışında çıkan dip sürgünlerin sürekli olaraktemizlenmesi sağlanmalıdır. Ayrıca taç kısmında görülen obur dallar diptenkesilmeli taç teşkili için gerekirse uç alınarak dallanması sağlanır. Sık taçmeydana gelmiş ise güneşlenme ve havalanmayı sağlamak için genel bir seyreltmeyapılmalıdır.

 

Geliştirme Budaması :Narlar çeşitli şartlara göre değişmek üzere ortalama 20 - 30 yaşlarındaverimden düşerler. Ancak kök boğazından yeni çıkan sürgünlerle nar l00 yılıaşkın bir süre verimliliğini sürdürebilir. Bu durumda yaşlı gövdeler diptenkesilerek yeni sürgünlerin oluşumu teşvik edilir. Bu sürgünlerle aynı yollarlayeni gövdeler teşkil edilerek ağaç gençleştirilir. İstenirse gençleştirmeişlemi her yıl her ağaçtan l-2 gövde kesilerek kademeli olarak yapılır. Böylecebahçeden kesintisiz olarak ürün alınmasına devam edilebilir.

Depolama

Narlar meyve kabuğununözel yapısı dolayısıyla çeşitli koşullarda 4-6 ay süreyle depolanabilmektedir.Narlar depolanmaya çok uygun olduğundan ve kışın fiyatının 2-3 kat arttığındanoldukça karlı, iyi bir yatırımdır. Narların depolanmasında en emin ve en azkayıpla ulaşılacak başarı ek masraflara rağmen modern soğuk hava depolarıdır.Sıcaklık ve nisbi nemi ayarlanabilen bu depolarda 1-2 ˚C'de %85-90 nisbi nemlemeyveler muhafaza edilebilirler.

Arkadaşını Davet Et


cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR

Çerezler (cookie), 1001fidan web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Gizlilik Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.