Prunus persica Dixired Şeftali fidanı
Prunus persica Dixired Şeftali fidanı

Prunus persica Dixired Şeftali fidanı (277-1)

Marka : 1001fidan
Fiyat : ₺51,57(KDV Dahil)

Tatlı

Az Lifli

Orta Derecede Sulu

 

Satın alacağınız fidan, bitki ve bahçe bakım ürünleri Yalova'da bulunan fidanlığımızdaki stok içerisinden seçilerek gönderilmektedir.                                    

Mevsim ve iklim şartlarına bağlı olarak ürünlerin fiziksel yapılarında değişiklikler olabilmektedir.

Ürünlerin kolilenmesi esnasında uygun boyda özel ambalaj kutuları kullanılmakta ve destek çubukları yardımıyla fidanların hasarsız bir şekilde elinize ulaşması amaçlanmaktadır.

 

Tatlı

Az Lifli

Orta Derecede Sulu

 

 

Tatlı,

az lifli,

orta derecede sulu

 

Koyu sarı zemin üzerine kırmızı boyalıdır.

Sarı renkli olup az lif özelliğine sahiptir.

Meyvesi basık,tatlı,iri ve orta suludur.

Kendine verimli bir çeşittir.

İklim İsteği

Şeftali yetiştiriciliğini sınırlayanfaktörlerin başında; düşük kış sıcaklıkları, çeşidin kış soğuklama ihtiyacı,ilkbahar geç donları ve düşük yaz sıcaklığıdır. Kış sıcaklığının -18, -20 oC'yedüştüğü yerlerde, gözler ve sürgünler donar.

Şeftali erken çiçek açan meyve türü olmasınedeniyle ilkbahar geç donlarından çok zarar görürler. Yaz sıcaklığının düşükolduğu yerlerde, meyvelerin olgunlaşması gecikir ve meyve verimi düşer.

Toprak İsteği

Şeftali; süzek, kumlu, killi, milli, çakıllı,derin ve çabuk ısınan alüviyal toprakları sever ve toprak pH'sı 6-7 arasındaolması gerekir. Kumlu topraklarda yeterli sulama ve iyi gübreleme ileyetiştirilebilir.

Ağır killi topraklarda iyi sonuç vermez. Böyletoprakta vegetasyon zayıflar ağaçlar mantari hastalıklara doğal birdayanıklılık göstermez. Yapraklarda sararma, gövde ve dallarda zamk teşekkülügörülür.

Bademe aşılı Şeftaliler daha yüksek kireçli topraklara dayanıklılık gösterirken, nisbeten ağırtopraklarda da erik anacı kullanılır.

 YETİŞTİRMETEKNİĞİ

Çoğaltılması ve Kullanılan Anaçlar

Şeftali çeşitlerini, özelliklerini kaybetmedentohumla üretmek mümkün değildir. Pratikte Şeftaliler aşı ile üretilmektedir. Fidan üretiminde daha çok durgun göz aşısıkullanılır.

Şeftalinin çoğaltılmasında çeşitli anaçlardanyararlanılır ve ağacın ömrü de aşılı bulunduğu anaca göre değişir. Bu süre Şeftali çöğürü üzerinde 30 yıl, badem anacında 25 yıl, erik üzerinde 50 yıl vekaysı anacı üzerinde de 40 yıl olduğu kaydedilmiştir. Genellikle de Şeftalinin çoğaltılmasında Şeftali çöğürü kullanılmaktadır.

Bahçe Tesisi

Şeftali bahçeleri genel olarak, 1 yaşlı Fidanlarla kurulur. Fidan dikimi tercihen sonbaharda yapılır.Ancak kışı soğuk geçen yerlerde ilkbahar dikimi tavsiye edilir.

Dikim derinliğinde en iyi ölçü Fidanları, Fidanlıktaki derinliğinden daha derin dikmektir. Pratikteaşı yerinin toprak yüzeyinde kalması ile derinlik aynıdır.

Fidanların kökleri sökülürken zedelenmemeli,koparılmamalı ve yaralanan kısımlar yara üzerinden kesilmelidir.

Gövde yüksekliği isteğe bağlı olup, bodur olarakyetiştirilecek ağaçlarda ortalama 0.70 -0.80 cm yükseklik uygundur.

Bahçe tesisinde,öteki meyvelerde olduğu gibi derin birtoprak işlemesi şarttır.Bahçede ağaçlar arasında anaca ve toprak şartlarınagöre 5 x 5 m veya 6 x 6 m mesafe bırakılmalıdır.

Yıllık Bakım İşleri

Toprak İşleme

Sonbahar, erken ilkbahar, ilkbahar sonu ve bazende yazmevsimi içinde olmak üzere bir yılda 4 sürüm yapılır. Ağaç dipleri belleişlenir. Ucuz olması nedeniyle yaz aylarında yapılması gereken toprak işlemesiyerine ot biçme uygulanabilir.

Sulama

Sert çekirdekli meyveler arasında en fazla suyaihtiyaç duyan Şeftalidir. Meyvelerde çekirdek teşekkülündensonra suya ihtiyaç vardır. Su ihtiyacı ise iklim ve toprak özelliklerine görefarklılık gösterirler. Bölgemizde yağışlar bittikten sonra sulama başlar ve8-12 günlük aralarla ekim ayına kadar devam eder. Meyve hasadından öncekisulamalar meyvelerin irileşmesini, renklerin parlaklaşmasını sağlar.

Gübreleme

Şeftali bahçelerinde ürün yolu ile topraktanalınan besin maddelerinin tekrar toprağa verilmesi gerekir. Verilecek gübremiktarının yaprak ve toprak analizleri ile belirlenerek uygulanması en doğruyoldur.

Şeftali bahçeleri kurulurken bir temelgübreleme yapılır. Şeftali bahçelerinde iyi bir gübreleme ahırgübresi veya yeşil gübreye ilaveten ticaret gübrelerinin verilmesi ile olur. Üçyılda bir dekara 1,5-2,5 ton hesabıyla ahır gübresi veya ekonomik olmadığıhallerde her yıl yeşil gübre verilerek toprağın organik madde içeriğiartırılmalıdır.

Suni gübrelerden her yıl ağaç başına her ağacın yaşıiçin 100 gr. hesabı ile (Örneğin: 5 yaşındaki ağaca 500 gr) verilmesi faydalıolur.

Fosforlu gübreler sonbaharda ağacın gövdeden itibaren1-1,5 m dışına açılacak bir ark içerisine bant şeklinde verilmesi, azotlugübrelerinde ilkbaharda mart ayı başında 1/2 si, mayıs ayı başında da 1/2 olmaküzere serpme şeklinde verilmesi gerekir.

Budama

Şeftali ağaçlarında iki tip budama uygulanır.Yeni dikilen Fidanlarda şekil budaması yapılır. Şeftali ağaçlarına goble veya değişik doruk dallı şekil verilir. Kurak bölgelerdeortası kapalı bölgemiz için de uygun olan doruk dallı şekil verilir.

Diğer budama ise mahsule yatmış Şeftali ağaçlarında uygulanan mahsul budamasıdır. Şeftalilerde meyveler buket dalları ve yıllık sürgünler üzerinde meydana gelir. Bunedenle her yıl yeni sürgün teşekkülünün sağlanması gerektiği için sert budamauygulanır.

İyi bir budama yapabilmek için dal çeşitlerinin veüzerinde bulunan gözlerin (çiçek gözü, odun gözü) durumu dikkate alınmalıdır.Budama esnasında çiçek ve odun gözlerini karışık şekilde taşıyan dallarbırakılmalı, yalnız çiçek gözü taşıyan dallar kesilmelidir.

Budama uygulamalarında gerekiyorsa önce kalın dalkesimi yapılmalı sonra ana dallar üzerindeki dallar seyreltilmelidir. Anadallar üzerinde 20-25 cm ara ile çıkış yerleri ve yönleri farklı dallarbırakılmalıdır. Bırakılan dalların uzunluğu 50-60 cm den fazla ise 1/3 oranındauçları kesilmelidir. Ana dalların uçları bir yan dal üzerinde kesilmeli, uçkısmında birbirine yakın iki veya daha fazla dal bırakılmalıdır.

Seyreltme

Şeftali ağaçlarında elle ve kimyasal maddelerleolmak üzere 2 şekilde seyreltme yapılır. Bazı kimyasal maddelerle Şeftali ağaçlarında seyreltmede başarılı olunmamıştır.

Elle seyreltme masraflı fakat daha emin biryoldur.Pratik olarak seyreltme, erkenci çeşitlerde çekirdek sertleşmeyebaşladığı zaman, orta ve geç çeşitlerde ise haziran dökümünden sonrayapılmalıdır. Küçük meyveli çeşitlerde 8-12 cm, orta iri meyveli çeşitlerde12-15 cm, iri meyveli çeşitlerde 15-20 cm de bir meyve dal üzerinde kalacakşekilde seyreltme yapılır.

Hastalıkları, Zararlıları ve Mücadelesi

Kök Çürüklüğü: Köklerde beyaz çürüklük yapan veağaçların ölümüne sebep olan mantari hastalıktır. Hastalık yeni başlamışsa,hasta kökler kazınır yerlerine %5'lik bordo bulamacı, % 2'lik Göztaşı, % 5'likkaraboya veya % 0.5 lik Ceresan yaş'tan biri fırça ile sürülür ve aşı macunu ilekaplanır. Hastalık ilerlemiş ise, ince köklere kadar sökülüp kendi çukurundayakılır ve metre kareye 3 kg sönmemiş kireç dökülür ve kapanır.

Hasta bahçede sağlamları korumak için sonbaharda veyailk bahara girerken ağaçların taç izdüşümlerinin metrekareleri % 5 lik karaboyaveya % 2 lik Göztaşı veya % 1 lik Ceresan yaş ya da % 2 lik formalinmahlülünden 10 litresiyle sulanmalıdır.

Kök Kanseri: Kök, kök boğazı ve dallarda urlar meydanagetirerek ağaçların verimden düşmesine ve erken ölümüne sebep olurlar. Kültüreltedbir olarak; köklerinde ur görülen Fidanlar yok edilmeli,urların kesilmesinde kullanılan bıçaklar sık sık ispirto alevinden geçirilmeli,toprak işlenirken ağaçların kök ve kök boğazları yaralanmamalıdır.

Kimyasal mücadele olarak; Fidanların kökleri dikimdenönce % 0.5 lik Ceresan yaş + kil bulamacına batırıldıktan sonra dikilmelidir.Kök ve kök boğazlarında görülen urlar yaz aylarında kesilmeli ve yara yerlerinehazırlanan % 5 lik Bordo bulamacından (100 lt suyu 5 kg göztaşı + 2.5 kg sönmemişkireç konularak hazırlanır) fırça ile sürülmeli, ilaç kuruyunca yara yerlerinebati katran ile örtülmelidir.

Sarılık (Kloroz): Yapraklarda kırmızımtırak kahverengikurumlar görülür ve sonra dökülürler. Hastalanan ağaçlarda gelişme yavaşlar,verim düşer, kısmen veya tamamen kururlar.

Karaboya, Sequestrene 138 Fe, Fetrilon veya Reax İrongibi demir içeren preparatlardan biri kullanılmalıdır.

Mumya Hastalığı: Çiçek sürgün ve yapraklarınkurumasına meyvelerin ise çürümesine sebep olan mantari bir hastalıktır.Sonbaharda hasta dallar ile siyah kabuklu mumya meyveler bahçedenuzaklaştırılmalıdır. Çiçekler ve meyve Thiophanete Methyl, Benomyl, Captan,Dodine, Thiram'lı ilaçlardan biri ile ilaçlanmalıdır.

Şeftali Karalekesi: Meyve ve sürgünlerdelekelerin meydana gelmesine sebep olan mantari bir hastalıktır. Bir yıl önce obölgede zarar yapmış ise mutlaka mücadelesi yapılmalıdır. Kükürtlü veya organikpreparatlardan birisi (Zineb, Maneb, Metiram, Captan, Thiram,Rhodandinitrobenzol, Delan, WF., Dodine, Benomyl, Thiophanate) kullanılır.

Şeftali Küllemesi: Yaprak, meyve, tomurcuk vesürgünler üzerinde kül renkli lekeler meydana getiren ve yaprak ve gençsürgünleri kurutan mantarların oluşturduğu bir hastalıktır. a) Küllemesürgünleri kışın kesilip atılmalı, b) Karathane, Binapacryl, Chinomethionat,Thiophanate, Benomyl içeren preparatlardan biri kullanılmalıdır.

Yaprak Delen: Fungus yapraklarda delikler, meyve vesürgünler üzerinde irili, ufaklı lekelerin oluşmasına, tomurcukları kurutmayave ortalama %30 meyve kaybına sebep olur. a) Sonbaharda hastalıklı dallarkesilip yakılmalı, b) Bordo bulamacı veya bakırlı preparatlardan biri, üçüncüilaçlamada ise Zinep'li ilaçlardan biri kullanılmalıdır.

Yaprak Kıvırcığı: Fungus bilhassa yapraklarda venadiren de meyvelerde şekil bozukluklarına sebep olur. Tomurcuklar kabarmadanönce Bordo bulamacı (%2), Bakırlı preparatlar %1) dan biri ile; çiçek taçyapraklarının döküldüğü devrede de %03'lük zineb veya captan'lı preparatlardanbiri ile ilaçlanmalıdır.

ZARARLILAR

Kırmızı Örümcek: Yaprakların altına yada üstündeyerleşerek önce lokal olarak yaprak rengini bozarlar sonra durum tüm yaprağa,ağacın diğer yaprakları ile sürgünlerine yayılır. Meyveler yeterince beslenemezve yaprak dökümleri olur. Yaprakta Kırmızı örümcek çeşidi belirlendikten sonraözel ilaçlarla mücadelesi yapılabilir.Özel akarisitler (Chlorobenzilate-25, Dicofol-20vb.) ve insektisitler (Diethion 50, Formothion 25, vb.) kullanılan ilaçlardır.

Koşniller: Ağacın gövde ve dalları üzerinde,bazıtürler az veya çok meyve ve yapraklar üzerinde beslenip yaşarlar.Meyvelerdekırmızı lekeler oluştururlar.Uygun koşullarda hızlı çoğalıp ağacı kısmen veyatamamen kurutabilirler. Koşnillere karşı Methidation 40, vb. ilaçlardan birikullanılırsa da ilaç seçimi söz konusu türe ait talimata göre yapılır.

Doğu Meyve Güvesi: Larvanın girmiş olduğu genç Şeftali sürgünü solar, devrilir ve uçtan 5-6 cm kurur. Saldırının yoğun olduğubahçelerde bütün sürgünlerin uçlarının kuruduğu görülür ve meyvelerin içindegaleriler açarlar.

Mayıs-Haziran aylarında kuruyan sürgünler toplanıpyakılmalı, orta erkenci ve geç çeşitlerde kuruyan sürgünler görüldüğünden 15gün sonra Azinphos Carbaryl, Parathion, Phosalone biri ile 2-3 ilaçlamayapılmalıdır.

Dut Kabuklu Biti: Şeftali ağacı dallarını sonrada ağacın tümünün kurumasına yol açar. Meyvelerdekırmızı lekeler oluşturur, bu meyvelerin değerini düşürür. Ağaçlar üzerindebulunan dut koşnilleri, kışın süpürülerek ağaç temizlenir veya Gebbutox,Vintervaş ile ilaçlanınca iyi netice alınır.

Erik Koşnili: Ağaç üzerinde daha çok guruplar halindebulunduğundan, bulundukları dallar hızla zayıflar, yapraklar solar, dökülür vegiderek dallar kurur. Yoğun görülürse ilkbaharda kış mücadelesi uygulanmalıdır.DNOC'li madensel yağlar veya Getutox etkilidir.

Şeftali Yeşil Afidi: Çiçeklerin açılmasınıengeller, erken kuruma ve dökülm

Arkadaşını Davet Et


cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR

Çerezler (cookie), 1001fidan web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Gizlilik Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.