Prunus domestica Black Splendor Erik fidanı
Prunus domestica Black Splendor Erik fidanı

Prunus domestica Black Splendor Erik fidanı (271-1)

Marka : 1001fidan
Fiyat : ₺45,06(KDV Dahil)

Haziran Başında Hasada Gelir

 

Satın alacağınız fidan, bitki ve bahçe bakım ürünleri Yalova'da bulunan fidanlığımızdaki stok içerisinden seçilerek gönderilmektedir.                                    

Mevsim ve iklim şartlarına bağlı olarak ürünlerin fiziksel yapılarında değişiklikler olabilmektedir.

Ürünlerin kolilenmesi esnasında uygun boyda özel ambalaj kutuları kullanılmakta ve destek çubukları yardımıyla fidanların hasarsız bir şekilde elinize ulaşması amaçlanmaktadır.

 

Haziran Başında Hasada Gelir

 

 

Haziran başında hasada gelir

 

Prunus domestica Black Splendor Erik fidanı

 

Erik çeşitleri arasında büyük çeşitlerden biri olarak kabul edilir. 

Alttan ve üstten basık yuvarlak şekilli, orta çizgisi belirgin, çiçek çukuru sivri, meyve şekli asimetrik, mor kabuklu ve beneklidir. 

Meyve eti bordo renkte ve dayanıklıdır, çekirdeğinden kolay ayrılır. 

Soğuk hava tesislerinde şubat-mart ayına kadar depolanabilir ayrıca hasat geciktirildiği taktirde lezzet kalitesi artar. 

Ortalama meyve eni, 50 mm. meyve uzunluğu, 40 mm. yaklaşık 75 gram ağırlığındadır.

 

İklim İsteği

Eriklertürlerine göre genel olarak değişik iklim şartlarında yetiştirilebilirler.Böylece, Erik türlerini mutedil,sıcak mutedil ve soğuk mutedil iklim bölgelerinde ve hatta kış dinlenmesi kısasüren tür ve çeşitlerde, subtropik bölgelerde bulmak mümkündür.
Erik çeşitleri genel olarak badem,kayısı, şeftaliden sonra çiçek açtığı için bu türlere göre ilkbahar geçdonlarından daha az zarar görür, olağan üstü durumlar dışında kış donlarındankorkulmaz.
Yağışların iyi dağıldığı ve yıllık yağış toplamının 750 mm'yi bulduğu yerlerde Erikler sulamadan da yetiştirilebilir,ancak Meyvelerin irileşmesi ve iyikalitede olgunlaşmaları için yeteri kadar suyun bulunması gerekir. 

Toprak İstekleri

Erikler toprak bakımından ortaderecede seçici olarak kabul edilirler. Japon Erikleri için en uygun topraklar humuslu, besin maddelerincezengin, yeter miktarda neme sahip sıcak topraklardır. Ağır topraklarda Avrupa Erikleri Japon Eriklerine göre daha iyi sonuç verirler. Drenajı kötü topraklardabadem, kiraz, kaysı ve şeftaliden daha iyi sonuç verirler. En uygun toprakpH'sı 6,5 - 7 dir.

YETİŞTİRME TEKNİĞİ 

Çoğaltılması ve Kullanılan Anaçlar

KültürErik çeşitleri tohum ve çelikleüretilmezler ve tek üretme yolu aşıdır. Fidanlıklardaen çok kullanılan aşı, durgun göz aşısıdır. Ekolojik şartların uygun olduğuyerlerde sürgün göz aşıları da kullanılabilir.
Kültür Erik çeşitleri için muhtelif Erik türleri, şeftali, kaysı ve bademanaç olarak kullanılabilir. Anaç seçiminde Ağaçlaraverilecek boy, toprak tipi, hastalıklara dayanma gibi problemler rol oynar.
P. Cerasifera Anaçları : Geniş çapta kullanılan bir Erik anacıdır. Can Erikleri,Avrupa Erikleri ve Japon Erikleri için uygun bir anaçtır.
Can Eriklerinin bazıları çelikleüretilmektedir. Yeşil çelik veya odun çeliği ile üretim bazı çeşitlerde oldukçabaşarılıdır. Ancak bu şekilde üretim sınırlıdır.
P. Cerasifera'nın Myrobolan adı altında yaygın şekilde kullanılan anaçlarımevcuttur. Myrobolan anaçlarının İngiltere ve Fransa'da seleksiyonla eldeedilmiş bazı tipleri mevcuttur. Bu anaçlardan biri olan Myro 29 C kök urnematoduna tamamen, meşe kök mantarına kısmen dayanıklıdır
P. Mariana Anaçları : Bir klon anacıdır. Bu anaç içerisinden kuvvetli gelişeniki tip seçilmiştir. Bunlar Mariana 2623 ve Mariana 2624 dir. Bu iki anaç ağır,nemli topraklara uygun olup kök ur nematoduna ve boğaz kanserine oldukçadayanıklıdır.

Bahçe Tesisi

Can Erikleri ve Avrupa Eriklerinin kendine verimli olanlarıdışında kalan bütün Erik çeşitleri,mutlaka tozlayıcı çeşide ihtiyaç gösterirler. 
Kendine kısmen verimli veya kendine kısır çeşitlerle bahçe kurulacağı zamançeşitlerin birbirini tozlayacak şekilde dikilmesi gerekir. Bahçede ikiden fazlaçeşit bulunduğu zaman birbirinin tozlayıcısı çeşitler yan yana olmalıdır.
Erik bahçeleri genellikle biryaşından aşılı Fidanlarla tesisedilir. Kışı mutedil geçen ve fazla yağışlı olmayan bölgelerde Fidanlar aralık ayından itibarendikilebilirler.
Kapama Erik bahçeleri genelliklekare şeklinde dikilir. Ağaçlaraverilecek aralık mesafeler toprağın tipine, kullanılan anaca ve çeşidin büyümekuvvetine göre değişir. Normal yetiştirme sistemlerinde Erikler 5 x 5 m veya 6 x 6 m aralıklarla dikilir.

Yıllık Bakım İşleri

Toprak İşlemesi

Yağışıaz bölgelerde toprak sonbaharda sürülür. İlkbaharda toprak tava gelince şubatsonu veya mart içinde ikinci ve mayıs ayında yapılan üçüncü sürümden sonrasulama kanalları açılır. Ağaçlarındipleri çapayla işlenir. Yazın otlanma durumu göz önüne alınarak sürüm yerine,ot biçme tercih edilmelidir.
Erik kökleri toprak yüzeyine yakınbir kısımda yayılmış olduklarından derin toprak işlemesinden kaçınılmalıdır.

Sulama

Yağışın 750 mm'nin altında olduğu bölgelerde sulamanın yapılması zorunludur. Erikler saçak köklü olduklarından vekökler yüzeysel geliştiklerinden bunların su istekleri derin köklü Meyve türlerine göre daha fazladır. Buyüzden uzun süren kurak periyotlarda ErikAğaçları duruma göre 8-12 günde birsulanır.

Gübreleme

Verilecek gübre miktarının toprak analizlerine göre tesbiti en uygun olanıdır.Fosforlu gübreler kış başında, azot gübresi olarak kullanılan amon yum sul fat dakış sonunda, ilkbahar gelişmesi başlamadan önce verilmelidir. Bu gübrelerdenbaşka dekara 3 ton çiftlik gübresi tavsiye edilmektedir.

Budama

Eriklereşekil budaması ve mahsul budaması olmak üzere iki tip budama uygulanır. P.cerasifera ve P. sülicina gibi çeşitler yayvan büyüme eğiliminde olduklarındanbunların genç Ağaçlarına goble şekliuygundur.
Avrupa Erikleri ise daha çok dikveya yayvan geliştiklerinden bunlara da değişik doruk dallı şekil verilmelidir.Şekil budaması uygulanırken genç Ağaçlardakesimler yapılmamalıdır. 
Aksi halde kuvvetli sürgünler meydana gelir, ağacın mahsule yatması gecikir.Mahsul budaması mümkünse her yıl, değilse iki yılda bir budama yapılmalıdır.Her yıl yapılırsa daha hafif olarak uygulanır. Budama esnasında Eriklerde çiçek tomurcuklarının dahaçok iki yaşlı dallar ile buket dallar üzerinde teşekkül ettiği unutulmamalıdır.Kırık ve kuru dallar en yakın bir yan dal üzerinden kesilirler. Taç içindesıkışıklık yapan dallar ile birbirine rakip olarak değişen dalların birisidipten kesilir.

Seyreltme

Erik çeşitlerinin özelliklesofralıklarda iyi bir ürün alınabilmesi için seyreltme yapılması gereklidir. Eriklerde budama hafif olarakuygulandığından Meyveseyreltmelerine pek faydası olmamaktadır. Bu nedenle ya elle ya da kimyasalmaddelerle seyreltme yapılır.
Seyreltme Eriklerde Meyve iriliğini arttırarak pazar fiyatıüzerine olumlu bir etki yapar. Dal kırılmalarını önler ve periyodisiteyeeğilimi azalır. Yeşil olarak tüketilen can EriklerindeAğaçlardaki Meyveler fasılalı olarak hasat edildiğinden her Meyve toplama seyreltme yerine geçer.

Hastalık ve Zararlılarla Savaş

Mumya (Monilya) Hastalığı: Çiçek sürgünü ve yaprakların kurumasına, Meyvelerin çürümesine sebep olanmantari bir hastalıktır. Sonbaharda hasta dallar ile siyah kabuklu mumya Meyveler bahçeden uzaklaştırılmalıdır.Çiçekler ve Meyve Thiophanate methl,Benomyl Captan, Dodine Thiram'lı ilaçlardan biri ile ilaçlanmalıdır.

Yaprak Delen (Çil Hastalığı): Fungus yapraklarda delikler, Meyve ve sürgünler üzerinde irili, ufaklı lekelerin meydanagelmesine sebep olur, tomurcukları kurutur. Sonbaharda hastalıklı dallarkesilip yakılır, Bordo bulamacı veya bakırlı preparatlardan biri kullanılır.Üçüncü ilaçlamada Zineb'li ilaçlardan biri kullanılır.

Kırmızı Örümcekler: Yaprakların altında veya üstünde yerleşerek önce lokalolarak yaprak rengini bozarlar sonra bu durum tüm yaprağa, ağacın diğer yapraklarıile sürgünlerine yayılır. Meyveleryeterince beslenemez ve çok erken yaprak dökülmeleri olur. Kırmızı örümceklerbelirlenen çeşitlerine göre özel ilaçlarla mücadelesi yapılır. Özel akarisitler(Chlorobenzilate-25, Dicofol-20, vb.) fungusitler (Benomly-50, Binapacryl 50,vb.) ve insek tisit akarisitler (Diethion 50, formothion 25 vb.) kullanılanilaçlardır.

Yaprak Bitleri (Aphis Spp): Bitki üzerinde koloniler halinde yaşayan,büyüklükleri 1-5 mm arasında değişen küçük böceklerdir.
Kanatlı ve kanatsız erginleri bulunur. Bitki öz suyunu emerek bitkiyizayıflatır ve kurutur. Emme esnasında ifraz ettikleri tükrüklerindeki toksik vetahriş edici maddelere göre değişen anormal büyümeler, deformasyonlar yaparaknormal gelişmeyi engeller. 
Yapraklar kıvrılır, kalınlaşır, köklerde anormallikler meydana gelir. Virüstaşıma ve enfekte etmek suretiyle çeşitli bitki hastalıklarının meydanagelmesine sebep olurlar. Ayrıca bitkilerin teneffüslerine engel olur.
Mücadelesinde kültürel tedbirlere önem vermek gerekir, aphid populasyonuartmadan görülür görülmez (insek tisitler, parationlu veya malationlu ilaçlardanbiri) ilaçlı mücadeleye başlanmalıdır.

Yaprak Büken (Cacoecia Sp.): Elma, kayısı, Erikvs. gibi bir çok Ağaçların tomurcuk,yaprak ve teşekkül başlangıcında Meyveleriniyemek suretiyle zararı yapan polifag bir haşeredir. Larvalar tomurcuklardazarar yapmadan veya yaprakları büküp arasına girmeden önce haşareye karşıilaçlı mücadele uygulanır. Fenolojik olarak tomurcukların patlama dönemindeilaçlamanın yapılması uygundur. İlk ilaçlamadan sonra yaprakta zararı devamediyorsa, larvalar yaprakları büküp içerisine girmeden ikinci bir ilaçlama dahagerekir. Kışlık yağlar, sistemik veya parationlu insek tisitler kullanılır.

Cep Hastalığı (Taphrina Pruni): Bu hastalık Erik Meyvelerindegörülür ve Meyveler deforme. olur,şekilleri bozulur, irileşir ve uzarlar. Hasta Meyvelerde çekirdek oluşmaz. Bu tip Meyvelerin hiç bir değeri yoktur. Kültürel tedbir olarak, üzerindebol miktarda hastalıklı Meyvebulunan dallar kesilip imha edilir. Bölgemizde fazla bir önem taşımayan buhastalık için çiçek taç yaprakları % 70-80 döküldüğünde ilaçlı mücadeleyapılmalıdır. Eriklerde monilya veyayaprak delen mücadelesi yapılıyorsa ayrıca ilaçlama gereksizdir.

Hasat

Eriklerdehasat zamanı, üst ve zemin renkteki değişime, Meyve eti sertliğine, suda eriyen kuru madde miktarına bakılarakveya tam çiçekten hasada kadar geçen süreye bakılarak tayin edilir. 
Yeşil Erik olarak değerlendirilencan Eriklerinde ise hasat zamanıçekirdek sertliğine ve Meyveiriliğine bakılarak saptanır.
Kurutmalık Erik Meyveleri ise Ağaçlarüzerinde aşırı derecede olgunlaşıp bir miktar suyunu uçurup buruştuktan sonrahasat edilirler.
Erikler elle veya makinalarlairiliklerine veya ağırlıklarına göre boylanır. Seçme ve boylama standarttüzüklerine göre yapılır.
Erik Meyveleri hassas olup kolaylıkla zedelenebilir olması nedeniyleküçük ambalajlara konulması iyi olur. ErikMeyveleri genellikle saklanmaz.Bununla birlikte, ürünün birdenbire pazara sevk edildiği durumlarda fiyatdüşmelerini önlemek için bir kısım Meyveninsoğuk hava depolarına konması faydalı olur. Erikler en iyi olarak 0 oC veya -0.5 oC saklanabilir. Bu sıcaklıkderecesinde domestica Eriklerini 3-4hafta, Japon Eriklerini de 7-8 haftasaklamak mümkün olur. Kuru olarak değerlendirilecek Erikler ya sergi yerlerinde tabii olarak güneşte kurutulurlar yadafırınlarda kurutulurlar. Kurutma süresi hava şartlarına bağlı olarak 6-10 günsürer.

Arkadaşını Davet Et


cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR

Çerezler (cookie), 1001fidan web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Gizlilik Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.