Malus domestica Amasya Elma fidanı
Malus domestica Amasya Elma fidanı

Malus domestica Amasya Elma fidanı (308-1)

Marka : 1001fidan
Fiyat : ₺230,00  + KDV
KDV Dahil : ₺232,30

Tatlı Gevrek

 

Satın alacağınız fidan, bitki ve bahçe bakım ürünleri Yalova'da bulunan fidanlığımızdaki stok içerisinden seçilerek gönderilmektedir.                                    

Mevsim ve iklim şartlarına bağlı olarak ürünlerin fiziksel yapılarında değişiklikler olabilmektedir.

Ürünlerin kolilenmesi esnasında uygun boyda özel ambalaj kutuları kullanılmakta ve destek çubukları yardımıyla fidanların hasarsız bir şekilde elinize ulaşması amaçlanmaktadır.

 

Tatlı Gevrek

 

 

Tatlı,gevrek

Halk arasında Misket Elması olarak bilinen Amasya Elması; kışın yenilenönemli bir çeşittir. Meyvesi orta irilikte, sap tarafı biraz genişçedir.

Kabuğu yapışkan, ince, yeşil üzerine açık kırmızıdır.

Etli kısmı tatlı, sulu, güzel kokulu ve gevrektir.

Çekirdekleri parlak kahverengi ve dolgundur.

Ortalama ağırlığı 90 gramdır.

Amasya Elması, iklimsel koşullara bağlı olmakla birlikte İlimizde geneldeEylül ayının ortalarında başlamaktadır.

 Amasya elmasının en büyük özelliği peryodisite göstermesidir.

Düzenli budama ve bakım işlemleriyle her yıl düzenli ürün alınabilir.

Bir yüzü kırmızı, diğer yüzü ise sarı ila yeşilimsi bir renk taşır.

Sert ve dayanıklıdır.

Uzun süre saklanmaya elverişlidir.

Amasya elması meyveye geç yatar.

Eğer klon anaç kullanılacak olursa erken ürün alınır.

 

GENEL BİLGİLER:

 
ELMA  YETİŞTİRİCİLİĞİ:
Elma , ülkemizde uzun yıllardan beri yetiştiriciliği yapılan, üretim ve alanbakımından öteki ılıman iklim meyvelerinin başında gelen bir meyvetürüdür. 

Türkiye’de Elma  üretimi yaklaşık 2,5 milyon ton civarındaolup, dünyada ilk sıralarda yer almaktadır.
ELMA YETİŞTİRİCİLİK ÖZELLİKLERİ;
İklim İstekleri;
Elma ılıman, özellikle soğuk ılıman iklim bitkisidir. Akdeniz Bölgesinde 800m.‘den yukarı yerlerde yetişir. Yüksek ışık yoğunluğu Elma daçok iyi renk oluşumunu sağlar. 

Elma ağacı düşük sıcaklıkların olduğu sert kışlara dayanıklı olmasına rağmen ,yüksek yaz sıcağından da hoşlanmaz. Çünkü yüksek sıcaklıkta da bitki gelişimiyavaşlar veya durur. 

Elma kış dinlenmesine ihtiyaç duyan meyve türü olup, soğuklama gereksinimi diğermeyvelere göre uzundur. 

Soğuğa dayanım, ilkbahar aylarına doğru azalır ve tomurcukların kabarmadevresinde bitki soğuğa en duyarlı halini alır. Taç yaprak dökümünün hemensonrasında, meyvelerin çok küçük olduğu dönem, Elma da soğuğaen duyarlı olunan dönemdir. 

Yeterli soğuklama olmadığında ise çiçeklerin bir kısmı ölür, geriye kalançiçeklerin açılması hem daha geç, hem de düzensiz olur. Böylece geç açançiçekler döllenme yetersizliği nedeni ile dökülür, ayrıca yaprak gözleri sürmezve ağaç çiplak kalır.

Soğuk ılıman iklimin en önemli meyve türü olan Elma , kışsoğuklarına son derece dayanıklıdır. Gövde ve ana dalları -35 °C hatta -40 °Cye, bir yaşlı dalları -20 °C ye kadar dayanabilir. Çiçek tomurcukları da kapalıdurumda iken düşük sıcaklıklara dayanıklıdır. Ancak, erken ilkbahardagelişmenin başlaması ile çiçek tomurcuklarının soğuğa karşı dayanımı hızlaazalır. Tomurcuklar, açılmadan hemen önceki devrede -3.9 °C , açılmış halde-2.3 °C ve küçük meyveler -1.7 °C ye yarım saat süre ile dayanabilmektedirler.Olgun meyveler ise -2 °C, -3.5 °C de zarar görmektedir. Soğuklanma isteği +7 °Cnin altında çeşitlere göre 200-1700 saattir.
Toprak İstekleri;
Elma lar için en iyi toprak, düşük kireç içerikli, organik maddece zengin,tırılı, veya kumlu tınlı topraklardır. Elma ağacı kurakbölgelerde, nemli bölgelere göre toprak bakımından daha çok seçicidir. Elma lardakökler, genel olarak, yayvan büyümekte ise de taban suyunun 1,5 m den yukarıolmaması istenir. En elverişli toprak reaksiyonu pH6 - pH8 arasıdır.
Elma nın Döllenme Biyolojisi;
Elma çeşitleri kendi çiçek tozları ile döllenemezler. Genelde başka birdölleyici çeşidin çiçek tozlarına ihtiyaç duyarlar. Dölleyici çeşidin esasçeşide oranı % 10-15 olmalıdır. Bu orana göre, dikimde her yüz Fidandan10-15 adedi dölleyici çeşitten, 85-90 adedi ise esas çeşitten oluşmalıdır.Dölleyici çeşitler ana çeşitten 12-15 metreden daha uzakta olmamalıdır. Elma lardaki yabancı döllenmenin % 90’ nını arılar yapar. Bu nedenle tozlanmada önemlirol oynayan bal arıları , genç bahçeler için 4 dekara 1 kovan olacak şekildeyerleştirilmelidir. 
Çeşit ve toplayıcıların seçimi;
Elma çeşit seçimi yapılırken pazar değeri yüksek, verimli, kaliteli meyveoluşturan çeşitler tercih edilmelidir. Elma çeşitleri genelolarak, kendine kısırdır. Bu kısırlık bazı çeşitlerde tam ve bazı çeşitlerdekısmı ise de kendi kendini dölleme ile meyve verenlerde de, ancak yabancıdölleme ile iyi bir ürün alınabilmektedir. Bu nedenle, Elma bahçelerinikurarken iyi bir çeşit karışımının tertiplenmesine çalışılmalıdır.
Elma bahçelerinde çeşit karışımı yaparken dikkat edilecek hususlar şunlardır;
-Tozlayıcı çeşitler diploid çeşitler arasından seçilmiş olmalıdır.

-Karşılıklı olarak birbirini tozlayacak çeşitler arasında melezlemedekısırlık bulunmamalıdır.

-Karşılıklı olarak birbirini tozlayacak olan çeşitlerde en yüksek meyvetutumunu sağlayacak olan kombinasyonlar tercih edilmelidir.

-Karşılıklı olarak birbirini tozlamak üzere seçilen çeşitlerin çiçek açmazamanları birbirine denk gelmelidir.

-Yeni kuruluşlarda çeşitlerin meyveye başlama yılları birbirine yakınolmalıdır.

-Periyodisite bakımından bir sakınca olmamalıdır.

-Tozlanmayı sağlamak için yeteri kadar arı sağlanmalıdır.

-Tesisler, tozlanma ve dolayısı ile döllenme bakımından elverişli bir planagöre kurulmalıdır.
Önemli Elma Hastalıkları;
Karaleke (Venturia İnaegualis Cke) 
Serin ve nemli bölgelerde Elma nın en tahripkarhastalıklarından biri, belki de birincisi karalekedir.

Karaleke hastalığının emareleri bütün Elma üreticileritarafından yakinen bilinir. Genellikle yaprakların üstünde zeytin yeşili, yağlekesi biçiminde başlar, hastalık ilerledikçe siyahımsı ve kadifemsi birgörünüş kazanır. Meyveler üzerinde de aynı görünüş olur. Hastalığın şiddetliolduğu yıllarda meyvelerde % 60 a varan zarar yaparak onların Pazar değerinidüşürür veya yok eder.

Elma çeşitlerinin bu hastalığa karşı dirençleri bölgelere ve yıllara göredeğişiklik arz eder.
Mücadelesi;
I- Sonbaharda yere düşen hastalıklı yapraklar müteakip yılın hastalıkkaynağı olduğundan, toplanıp imha edilmelidirler.

II- Bilinçli bir ilaçlı mücadele için zirai mücadele uzmanlarınınuyarılarının anında dikkate alınması gerekir. Bu imkan yoksa çiftçi şartlarındaşöyle davranılmalıdır;

1.İlaçlama; yaprakların fare kulağı büyüklüğüne ulaştığı dönemde,

2.İlaçlama; pembe çiçek tomurcuğu döneminde yani çiçek gözlerinin kırmızıuçları görüldüğünde,

3.İlaçlama; çiçek taç yapraklarının % 70-80 inin döküldüğü devrede,

4.İlaçlama; meyvelerin fındık büyüklüğüne ulaştığı dönem,

5.ve diğer ilaçlamalar ise ekolojik şartlar hastalığın ilerlemesi içinuygun giderse 10-12 şer gün ara ile havaların kurak, nemin azaldığı dönemekadar devam eder.
1.2.İlaçlamada % 1’lik bordo bulamacı veya % 50 hazır bakırlı preparatlar,3. Ve diğer ilaçlamalarda ise yağış durumuna göre organik, sistemik veya yarısistemik fungusitlerden birisi kullanılmalıdır.

Tahmin uyarı projesini uygulama alanına giren bahçe sahiplerinin BitkiKoruma Şube Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda mücadele yapmaları gerekir.
Elma Küllemesi (Podosphaera leucotricha Ell. et. Ev. Salm.)
Standart çeşitlerimizden Golden Delicious küllemeye hassastır. Hastalık,ağaçların genç sürgünlerdeki yapraklarda beyaz un gibi bir tabakanıngörülmesiyle kendini gösterir.

Mücadelesi:

Elma ’da küllemeye yakalanmış kısımların tedavi edilmesi zordur. İlaçlamanıngayesi, ağacın diğer dal ve sürgünlerinin hastalığa yakalanmasını önlemektir.Geç kalındığında, hastalıklı kısımların kesilip yakılması, müteakiben ilaçlamayapılması tavsiye edilir.

İlaçlama zamanı ve şekli; 

1.İlaçlama: Pembe çiçek tomurcuğu devresinde,

2.İlaçlama: Çiçek taç yapraklarının % 60-70 inin döküldüğü bir devrede,

3.Ve müteakip ilaçlamalar: 2. İlaçlamadan sonra Mayıs ayı sonuna kadarbirer hafta; müteakiben Haziran’ın 3. Haftasının sonuna kadar ise 10’ ar günaralarla yapılmalıdır.

Küllemenin klasik ilacı kükürttür. Buna ilaveten uzmanlarca belirtilendiğer fungusitler kullanılmalıdır.

Mücadelede ayrıca toprak bakımı, gübreleme bilhassa potas çok önemlidir.

Diğer Elma hastalıklarından bazıları ise şunlardır: 

- Monilya veya Mumyalaşma (Monilinia fructigena (Pers ) sacc.)

- Boğaz Çürümesi (Phytophtora cactorum)
Elma İç Kurdu (Cydia pomonella L.) 
Elma yetiştiricilerinin zararından en çok korktuğu problemlerden biride Elma içkurdudur.

Zararlı aslında küçük bir kelebek olup, sebep olduğu meyve dökümü, buzararlının bıraktığı yumurtalardan çıkan larvaların (tırtılların) meyve içinegirmeleri sonucu vuku bulur. Büyümüş meyvelerde dökülme nispeten azdır. Meyveüzerinde iç kurdunun açtığı bir delik ve etrafında pislikleri görülür. Meyvekesildiğinde, meyve içinde çekirdeğe kadar uzanan bir yeme yolu ve pisliklervardır. Ekseriye meyve içinde beyazdan et kırmızısına kadar renkte ve başıkahverengi olan kurt(larva) bulunur.

Kurtlu olan bu Elma ların ekonomik değeri yoktur.
Mücadelesi;
En iyi ilaçlama zamanı ilk kelebek çıkışı tespit edildikten takriben ikihafta sonra veya çiçekten 4-5 hafta sonradır. Pratik olarak mücadele zamanı,çiçek taç yapraklarının dökümünden sonra, meyvelerin fındık büyüklüğünüaldığında başlar ve ilaçlama 15-20 gün ara ile hasada 25-30 gün kalana kadartekrarlanır.

İlaçlamada tavsiye olunan bir insek tisit (zehir) kullanılır.

Tokat yöresinde, iç kurduna karşı yapılan tahmin ve uyarı çalışmalarınagöre zararlıya karşı 3 ilaçlama yeterli olmaktadır. Elma içkurdu mücadelesinde esas, yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmedenöldürmektir. Zararlı Tokat’ta 2 döl vermekte, 1. Döle karşı 20 gün ara ile 2ilaçlama, 2. Döle karşıda 1 ilaçlama yeterli olmaktadır.Elma Ağ Kurdu (Yponomeuta malinellus Zell.):

İlkbaharda (Nisan sonu Haziranın ilk yarısına kadar) büyük, sık veyaekseriya birkaç yaprağı kaplayan, üzerinde tırtıllar bulunan ağlar görülür.İleri durumlarda iskeleti kalmış yapraklar görmek mümkündür. Kuvvetli bir tırtılakımıyla bütün ağaçların ipek gibi parlayan ağlarla kaplandığına rastlanır.Oldukça obur olan tırtıllar, kısa bir zaman zarfında ağacın yapraklarınıyiyerek onu kel haline getirirler.
Mücadelesi;
Fare kulağı devresinde dikkatli ve tazyikli püskürtme ile yeni çıkmıştırtıllar ölür. Ancak eğer ağlar meydana gelmişse, ilacı çok tazyiklepüskürtmelidir ki ağlar delinip, ilaç ağın içine girebilsin.
Elma Pamuklu Biti (Eriosoma lanigerum (Hausm.) : 
Yeni sürgün, dal ve gövdelerde beyaza benzer yumak şeklinde görünüşleriyleortaya çıkarlar. Bu pamuklu beyaz tabakanın altında koyu kırmızı renkte çoksayıda pamuklu bit vardır. Parmakla basılırsa içeriden kırmızı bir su çıkar.Pamuklu bit emerek zarar yapar. Emgi yerlerinde kansere benzer şişlikler, yarave urlar meydana getirirler. Sonuçta ağaçlar zayıf düşüp, kuruyabilirler.
Mücadelesi;
Mayıs ayından itibaren yapılan kontrollerle Elma pamuklubiti kolonileri oluşmaya ve bu koloniler % 10 oranında sürgünde tespit edilincemücadele yapılır. Yeni bulaşmalar söz konusu ise 15 gün sonra 2. bir ilaçlamayapılır.
Kırmızı Örümcekler
Elma yetiştiricilerinin çok yakınen tanıdığı, buna rağmen mücadelesindegenellikle geç kaldıkları zararlılardan biriside kırmızı örümceklerdir.

Bunların pek çok türleri vardır. Kırmızı örümceklerin beslenmeleri sonucuyapraklardaki klorofilin en az % 35 i kaybolur ve yapraklar kahverengi bronzveya sarıya döner. Ağaçta fotosentez, su dengesi ve besin maddesinin kaybolmasısonucu, ağaç zayıflar. Daha ileri safhada yapraklar dökülür, ağaç adetaçiplaklaşır ve sürgün gelişmesi durur.
Mücadelesi;
Yapraklar ilkbahardan itibaren lüp ile kontrol edilerek, yaprak başınaortalama ikiden fazla kırmızı örümcek görülünce çiçek taç yapraklarının tamamendökülmesinden sonra ilaçlamaya başlanır. 15 gün sonra 2. ilaçlama yoğun olursa3. ilaçlama yapılır.

Genellikle Temmuz veya Ağustos’ta kırmızı örümceğin farkına varılmasındandolayı (yaprak renginin değişiminden) geç kalınmıştır ve ilacın etkisi % 99olsa bile sağ kalanların adedi her ağaçta yekün teşkil ettiği için kısa zamandailaçlamayı gerektirecek kadar çoğalır.

 

Arkadaşını Davet Et


cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR

Çerezler (cookie), 1001fidan web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Gizlilik Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.