Değerli Müşterilerimiz

 

30.05.2020 Cumartesi günü İstanbula servis planlanmaktadır.

29.05.2020 Saat 16.00 dan sonraki siparişler bir sonraki serviste dağıtılacaktır.

 

 

İstanbul ve Yalova ilinden gelen siparişler belirli bir hacime ulaştığında kendi aracımız ile servis edilecektir. 

 


Kargo şubelerinin yoğunluğundan dolayı şuan için kargo ile gönderim imkanı bulunmamaktadır.

 

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Cydonia vulgaris Eşme Ayva fidanı 2 Yaşlı Tüplü (8692977020800)

Marka : 1001fidan
Fiyat : ₺31,00(KDV Dahil)

Tatlı,sulu

 

 

Tatlı,sulu Meyvesi yuvarlak, sapa doğru biraz uzunca, orta sulu, et dokusu gevşek, mayhoş tatlı olup boğuculuğu azdır. Ülkemizdeki ayva bahçelerinin büyük çoğunluğu bu çeşit ile kurulmuştur. Ortalama 300 gram ağırlığındadır AYVANIN KÜLTÜR TARİHİ Ayvanın anavatanı Kuzeybatı İran, Kuzey Kafkasya, Hazar Denizi dolayları ve Kuzey Anadolu’ dur. Yabanileri doğuda Türkistan’ a kadar uzandığı gibi batıda da Avrupa’ nın Güney bölgelerine ve Kuzey Afrika’ ya kadar genişler. Adları sayılan bu yerlerde ayva yabani olarak yetişmektedir. Ayva kültürü çok eski çağlardan beri bilinmektedir. Kültürü Anadolu’ dan, milattan önceki yıllarda Yunanistan ve Roma’ ya geçmiştir. Milattan önce 650 yıllarında Yunanistan’ da yetiştirildiği bilinmektedir. Sonradan orta ve doğu Avrupa’ya yayılmıştır. Ayva bugün Avustralya hariç diğer ülkelerin hepsinde yetiştirilmektedir. SİSTEMATİĞİ VE GENOLOJİSİ Ayva (Cydonia vulgaris Pers.) Rosales takımının, Rosaceae familyasının Pomoide altfamilyasının Cydonia cinsine girer. Cydonia cinsi içerisinde bu türden başka, özellikle süs bitkisi olarak önem kazanmış Cydonia sinensis Thouin ve Cydonia japonica Pers. olmak üzere iki tür daha vardır. Bu iki tür Türkiye’ de süs bahçelerinde yer almış bulunmaktadırlar. Cydonia vulgaris türü içerisinde iki botanik varyete ayrılabilir. Bunlardan C. vulgaris maliformis, meyveleri elma biçiminde olan kültür çeşitlerini, C. vulgaris piriformis ise meyveleri armut şeklinde olan çeşitleri içine alır. Ayvalarda kültür çeşitleri buna yakın olan akraba olan elma ve armutlardaki kadar fazla değildir. Bunun nedeni, kültürünün önem kazanmamış olması yüzünden yeni çeşitlerin seleksiyon ve ıslahı üzerinde durulmaması, aynı zamanda çoğunlukla da kendi kendini dölleyen bu çeşitte melez açılmasının çok olmaması yüzünden yeni çeşitlerin tabi olarak ortaya çıkma şansının azlığıdır. Ayrıca çok eski zamanlardan beri vejetatif üretme (çelik, dip sürgünü) metodunun kullanılması da çeşit sayısının azlığında etkili olmuştur. Elimizde bulunan kültür çeşitleri yabaniler içerisinde nispeten yüksek kaliteli olanlarının seçilmesi sureti ile ortaya çıkmıştır. POMOLOJİK BAKIMDAN SINIFLANDIRILMASI Ayvalar şimdiye kadar daha çok meyve şekli dikkate alınarak iki gruba ayrılmıştır. 1 – Meyveleri elma biçiminde olan ayvalar (v. maliformis) 2 – Meyveleri armut biçiminde olan ayvalar (v. piriformis) MORFOLOJİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ Morfolojisi HABİTÜSÜ ; Çalı şeklindedir. Tek gövdeli olduğunda 6 – 8 m boylanabilir. Gövde kısadır. Yüzlek ve saçak köklüdür. DALLAR ; Elma ve armutta olduğu gibi özel meyve dalları yoktur. Genç dallar sık keçe gibi tüylü, sarı yeşil, yaşlıca dallar, seyrek keçe gibi tüylü kahverengi – yeşildir. TOMURCUKLARI ; Tomurcuklar küçük, tüylü ve birkaç pulla örtülüdür. Çiçek tomurcukları, karışık yapıda olup, hem sürgün hem de çiçek oluştururlar, meyve dalcıklarının ucunda meydana gelirler. Her tomurcuktan bir çiçek meydana gelir. Sürgün tomurcuklarından ise sadece sürgünler oluşur. YAPRAKLAR; Yumurta veya geniş elips şeklindedir. Koyu yeşil kenarları dişsiz, genç yapraklarda sap kanatçıklıdır. ÇİÇEKLER ; Rosacaea tipinde olup, 5 çanak ve 5 taç yaprak vardır. Çanaklar, meyve üzerinde kalır. Taç yapraklar pembe – beyaz veya beyazdır. Stamen 15 – 20, yumurtalık 5 karpellidir. MEYVE ; Elma ve armut grubundan olup (pome) yalancı meyvedir. İri üzeri az veya çok havlıdır. Eti sert veya gevrek, sulu veya boğucudur, güzel kokuludur. Çekirdek ters yumurta şeklinde, üzeri yapışkan ve çok sayıdadır. Meyvede yüze kadar çıkar. Döllenme Biyolojisi Kültür çeşitlerinin çoğu kendine verimli olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle tek çeşitten kapama bahçeler kurulabilmektedir. Kromozom sayısı n=17 dir. Bu türde triploidiye rastlanmamıştır . EKOLOJİK İSTEKLERİ İklim Ayvalar için en iyi iklim mutedil deniz iklimidir. Bununla birlikte ayvaya memleketimizin deniz ikliminden çok uzak olan yerlerinde, mesela iç anadolu illerimizde de çoklukla rastlamaktayız. Ancak bu gibi yerlerde ayvanın yetişmesi uygun yöneylere ve vadi içlerine bağlı kalmaktadır. Ayva ağacı Türkiye şartlarında armut kadar kış soğuklarına dayanıklıdır. Bu meyve türünün kış soğuklanma isteği elma ve armutlara göre daha azdır (Özbek, 1979). Çiçeklerin o yılda büyüyen sürgünlerin ucunda meydana gelmesi nedeniyle özellikle soğuk yerlerde geç çiçek açar. Sıcak iklimlerde eriklerle birlikte çiçeklenir. Çok rüzgarlı yerlerde iyi yetişmez. Dallar kırılır. Fazla meyve dökümü olur. Yaprak ve meyveleri sclerotinia’ ya (mumya) karşı hassastır. Fazla yağışlı yerlerde ürün tehlikeye girer . Toprak Kumlu tınlı, geçirgen sıcak topraklarda yetişir. Kökleri yüzlek olup çok derine gitmediğinden toprağın fazla derin olması şart değildir. Ancak bu hiçbir zaman boğucu nem şartları ile bir araya gelmemelidir. Soğuk ve nemli topraklarda meyveler odunumsu bir hal alarak kaliteleri düşer. Ayvaya anaç olarak alıç kullanıldığı takdirde o zaman bunu kuru kumlu topraklarda da yetiştirmek mümkün olursa da genellikle bu gibi durumlarda ağaçların büyümesi zayıf ve verimi düşüktür. YETİŞTİRİCİLİĞİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ Ayvanın Çoğaltılması ve Anaçları Ayva çeşitlerinin autogam olmaları bu türde tohumla üretme imkanını sağlarsa da, türün vegetatif olarak da kolaylıkla üretilmesi yüzünden kültür çeşitlerinin çoğaltılması geniş ölçüde çelik, dip sürgünü veya bazı durumlarda aşı ile olur. Aşı yapma zorunluluğu olan durumlarda durgun göz aşısı tercih edilir. Ayva ayva anacı üzerinde düzgün gelişirse de alıç üzerinde büyümesi yavaş ve zayıf olur. Aşı yerlerinde ve kalem tarafında daima bir şişkinlik meydana gelir. Ayva Bahçesi Tesisi Dünyanın hemen her tarafında kapama ayva bahçelerine pek az rastlanır. Memleketimizde de yalnız sapanca gölü kenarında Eşmede ve bir de İzmir’ de kapama ayva bahçeleri vardır. Kapama ayva bahçeleri kurarken tek gövdeli olarak yetiştirilecek ağaçlar arasında 3 – 4 m aralık ve mesafe bırakılır ve genellikle dikim kare şeklindedir. Dik dörtgen dikimde 4x5 veya 5x6 m aralık ve mesafelerle dikilirler. Verilecek olan aralık - mesafeler toprak tipine ve yetiştirme sistemine göre değişiklik gösterir. Dikim budaması yapılan fidanlar aşı yeri toprak üzerinde kalacak şekilde ılıman iklimlerde Kasım – Ocak ayları arasında dikilmeleri tavsiye edilir. Daha soğuk olan bölgelerde ise fidan dikimi Şubat ve Mart aylarında yapılmalıdır. Yetiştiriciliği yapılan ayva çeşitlerinin çoğu kendine verimli olduğu için tek bir çeşitten kapama ayva bahçesi kurulabilir. Fakat düzgün şekilli meyveler elde etmek için mutlaka tozlanma ve döllenmeye ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun için çeşit karışımı yapmakta fayda vardır. Dikim sırasında bahçede sağlıklı bir tozlanma ve döllenme için mutlaka aynı dönemde çiçek açan çeşit karışımlarına yer verilerek bahçe kurulmalıdır. Aksi takdirde iklimsel olayların olumsuz gittiği bazı yıllarda meyve tutumu oranlarında ciddi düşüşler yaşanır. Bakım Toprak İşleme ; Kapama ayva bahçelerinde toprak işlemesi yapılırken dikkat edilecek en önemli nokta toprağı derin sürmekten kaçınmaktır. Ayva kökleri yüzlek ve toprak yüzüne yakındır. Sürme derin yapılırsa kökler çok fazla kesilerek ağaçlar bundan zarar görür. Bahçelerin biri baharda biri de yaz başlarında sürülmesi yeterlidir. Bu sürmeden sonra bir örtü bitkisinin ekilmesi çok faydalı olur. Örtülü toprak işlemede bahçede herhangi bir toprak işlemesi söz konusu değildir. Sadece aşırı boylanmış olan otlar biçilir veya özellikle ağaç altlarında yabancı ot ilaçları ile düzenli bir mücadele yapılır. Yarı-örtülü veya geçici örtülü toprak işlemede ise bahçede toprak işlemenin uygun olduğu ilkbahar ve yaz aylarında işleme yapılır. Sonbahar ve kış aylarında ise bir kez toprak işleme yapılır veya hiç yapılmaz. Özellikle genç bahçelerde yabancı ot il acı kullanırken dikkatli olunmalı ve ağaç gövdeleri ilacın etkisinden korunmalıdır. Aksi takdirde genç ağaçların gelişmesi bundan olumsuz etkilenir. Sulama ; Kapama ayva bahçelerinde yazı kurak geçen yerlerde, mesela Orta Anadolu’ da olduğu gibi, yazın sulanır. Ağaçların sağlıklı bir gelişme gösterebilmesi, düzenli ve kaliteli meyve elde edebilmesi için mutlaka sulamaya ihtiyaç vardır. Sulama sırasında aşırı sudan ve sulama suyunun ağacın gövdesine değmesinden kaçınılmalıdır. İmkanlar ölçüsünde damlama veya mini-yağmurlama sistemleri kurulmasında fayda vardır. Salma ve karık sistemi sulamalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.Su bulunmayan yerlerde ayva bahçeleri ancak yeterli yağış alan ve yağışların iyi dağılmış olduğu yerlerde kurulabilir. Gübreleme ; Tüm meyve bahçelerinde olduğu gibi ayva bahçelerinde de dengeli ve düzenli bir gübreleme yapmak için mutlaka her yıl toprak ve üç yılda bir yaprak analizleri yapılmalıdır. Yapılan analizlerin sonucuna göre de bahçenin gübre ihtiyacı belirlenmelidir. Verilecek olan kimyasal gübreler ağaçların taç iz düşümü içersine ama asla gövdeye ve köklere temas etmeyecek şekilde uygulanmalıdır. Bitkinin daha fazla ihtiyacı olan makro elementler hemen her yıl mikro elementler ise ihtiyaca göre verilmelidir. Ayrıca toprağın organik madde miktarına göre de organik gübrelemeye önem verilmelidirAyvanın kökleri derine gitmediğinden besin maddelerini belli kalınlıktaki topraktan almak zorunluluğundadır. Bu nedenle toprağın bu kısmının besin maddelerince zengin tutulmasına çaba gösterilmelidir. Her üç dört yılda bir dönüme üç dört ton çiftlik gübresi verilmesi çok faydalıdır. Ayrıca azotlu gübrelerle iyi bir destek ister. Budama ; Ayva yetiştiriciliğinde budama olayına fidanın alınması ile başlanır. Budamada daha çok ayvanın doğal büyüme şekline yakın olan Goble (Vazo, Kase) veya bu şeklin değiştirilmiş varyasyonlarının kullanılmasında (uygulama kolaylığı bakımından) faydalar vardır. Gövde alçaktan taçlandırılır ve ileriki yıllarda da uç almalarla tacın daha fazla yükselmesine meydan verilmez. Ancak uç almalarda gereğinden çok kesme yapılmamalıdır. Çünkü meyveler sürgün uçlarında oluşur ve çok uç alınırsa ağaç tamamen meyvesiz kalabilir. Özellikle daha sıcak iklimlerde doruk dallı şekle yakın (yıllar ilerledikçe doruk-dal hakimiyeti kayboluyor) bir sistemin uygulanmasında fayda vardır. Ayva düzgün bir taç teşkil eder. Onun için başlangıçta taçlandırma iyi yapılırsa sonraki yıllarda fazla budamaya ihtiyaç kalmaz. MEYVE İŞLERİ Derim Ayva meyvelerinde olgunluk meyve kabuğu yeşil rengin sarıya dönmeye başlaması ve havlı çeşitlerde bu havın kolayca silinmesiyle anlaşılır. Erken toplanan meyveler çoğunlukla susuz, tatsız ve boğucu olur. Ayvalar el ile ve bir makas veya bıçak yardımıyla toplanır. Meyve dalcıkla birleştiği yerden kesilerek ayrılır. Toplama sırasında meyvelerin zedelenmemesine özel olarak dikkat edilmelidir. Ayva meyveleri görünüşte sert ve bu nedenle basınçlara karşı dayanıklı hissini verirse de gerçekte böyle değildir. Meyve eti çabuk zedelenir. Zedelenen yerler kararır ve buralardan çürümeye başlar. Bu nedenle gerek toplamada ve gerek bundan sonraki ellemelerde çok dikkatli olmak gerekir. Toplama için meyvelerin üzerinin nemli olmadığı bir zaman seçilir ve genellikle derim bir ağaçta bir defada yapılır. Ayvaların Depoda Saklanması Ayvalar derimden sonra soğuk hava depolarında 2 – 3 ay saklanabilir. En uygun saklama sıcaklığı 1,5 OC, en iyi hava nispi nemi de % 75 – 80 dir. Ayvalar saklama sırasında öteki meyvelerle bir arada tutulmamalıdır. Ağır olan kokuları öteki meyvelere sinerek onların tatlarını bozabilir. AYVANIN ŞİFALARI; AYVA Vitamini bol bir meyvedir.Her bölgede yetişir,.Altın sarısı renkli ve hoş kokulu bir meyve olan ayva A ve B Vitaminleri yönünden çok zengin olan bu meyvenin bileşiminde tanin ve kireçli tuzlar bulunur. FAYDASI: İshal ve dizanteriyi keser,mide ve bağırsakları güçlendirir, kanı temizler,karaciğeri çalıştırır,safra akışını sağlayarak çarpıntıyı giderir.Kadınlardaki beyaz akıntıyı keser. Bronşit,müzmin öksürük ve verem tedavisinde kullanılır.Merhem olarak kullanılırsa el ayak ve meme ucu çatlaklarını,egzamaya,yüz ve boyun kırışıklığını giderir.Yapraklarından yapılan çay gerginliğe iyi gelir.Tohumları soğuk algınlığı ve boğaz ağrısında kullanılır.

Etiketler
Cydonia, Cydonia vulgaris, Cydonia vulgaris Eşme, Cydonia vulgaris Eşme Ayva, Cydonia vulgaris Eşme Ayva fidanı, Cydonia vulgaris Eşme Ayva fidanı 2, Cydonia vulgaris Eşme Ayva fidanı 2 Yaşlı, Cydonia vulgaris Eşme Ayva fidanı 2 Yaşlı Tüplü, Cydonia vulgaris Eşme Ayva fidanı 2 Tüplü, Cydonia vulgaris Eşme Ayva fidanı Yaşlı, Cydonia vulgaris Eşme Ayva fidanı Yaşlı Tüplü, Cydonia vulgaris Eşme Ayva fidanı Tüplü, Cydonia vulgaris Eşme Ayva 2, Cydonia vulgaris Eşme Ayva 2 Yaşlı, Cydonia vulgaris Eşme Ayva 2 Yaşlı Tüplü, Cydonia vulgaris Eşme Ayva 2 Tüplü, Cydonia vulgaris Eşme Ayva Yaşlı, Cydonia vulgaris Eşme Ayva Yaşlı Tüplü, Cydonia vulgaris Eşme Ayva Tüplü, Cydonia vulgaris Eşme fidanı, Cydonia vulgaris Eşme fidanı 2, Cydonia vulgaris Eşme fidanı 2 Yaşlı, Cydonia vulgaris Eşme fidanı 2 Yaşlı Tüplü, Cydonia vulgaris Eşme fidanı 2 Tüplü, Cydonia vulgaris Eşme fidanı Yaşlı, Cydonia vulgaris Eşme fidanı Yaşlı Tüplü, Cydonia vulgaris Eşme fidanı Tüplü, Cydonia vulgaris Eşme 2, Cydonia vulgaris Eşme 2 Yaşlı, Cydonia vulgaris Eşme 2 Yaşlı Tüplü, Cydonia vulgaris Eşme 2 Tüplü, Cydonia vulgaris Eşme Yaşlı, Cydonia vulgaris Eşme Yaşlı Tüplü, Cydonia vulgaris Eşme Tüplü, Cydonia vulgaris Ayva, Cydonia vulgaris Ayva fidanı, Cydonia vulgaris Ayva fidanı 2, Cydonia vulgaris Ayva fidanı 2 Yaşlı, Cydonia vulgaris Ayva fidanı 2 Yaşlı Tüplü, Cydonia vulgaris Ayva fidanı 2 Tüplü, Cydonia vulgaris Ayva fidanı Yaşlı, Cydonia vulgaris Ayva fidanı Yaşlı Tüplü, Cydonia vulgaris Ayva fidanı Tüplü, Cydonia vulgaris Ayva 2, Cydonia vulgaris Ayva 2 Yaşlı, Cydonia vulgaris Ayva 2 Yaşlı Tüplü, Cydonia vulgaris Ayva 2 Tüplü, Cydonia vulgaris Ayva Yaşlı, Cydonia vulgaris Ayva Yaşlı Tüplü, Cydonia vulgaris Ayva Tüplü, Cydonia vulgaris fidanı, Cydonia vulgaris fidanı 2, Cydonia vulgaris fidanı 2 Yaşlı, Cydonia vulgaris fidanı 2 Yaşlı Tüplü, Cydonia vulgaris fidanı 2 Tüplü, Cydonia vulgaris fidanı Yaşlı, Cydonia vulgaris fidanı Yaşlı Tüplü, Cydonia vulgaris fidanı Tüplü, Cydonia vulgaris 2, Cydonia vulgaris 2 Yaşlı, Cydonia vulgaris 2 Yaşlı Tüplü, Cydonia vulgaris 2 Tüplü, Cydonia vulgaris Yaşlı, Cydonia vulgaris Yaşlı Tüplü, Cydonia vulgaris Tüplü, Cydonia Eşme, Cydonia Eşme Ayva, Cydonia Eşme Ayva fidanı, Cydonia Eşme Ayva fidanı 2, Cydonia Eşme Ayva fidanı 2 Yaşlı, Cydonia Eşme Ayva fidanı 2 Yaşlı Tüplü, Cydonia Eşme Ayva fidanı 2 Tüplü, Cydonia Eşme Ayva fidanı Yaşlı, Cydonia Eşme Ayva fidanı Yaşlı Tüplü, Cydonia Eşme Ayva fidanı Tüplü, Cydonia Eşme Ayva 2, Cydonia Eşme Ayva 2 Yaşlı, Cydonia Eşme Ayva 2 Yaşlı Tüplü, Cydonia Eşme Ayva 2 Tüplü, Cydonia Eşme Ayva Yaşlı, Cydonia Eşme Ayva Yaşlı Tüplü, Cydonia Eşme Ayva Tüplü, Cydonia Eşme fidanı, Cydonia Eşme fidanı 2, Cydonia Eşme fidanı 2 Yaşlı, Cydonia Eşme fidanı 2 Yaşlı Tüplü, Cydonia Eşme fidanı 2 Tüplü, Cydonia Eşme fidanı Yaşlı, Cydonia Eşme fidanı Yaşlı Tüplü, Cydonia Eşme fidanı Tüplü, Cydonia Eşme 2, Cydonia Eşme 2 Yaşlı, Cydonia Eşme 2 Yaşlı Tüplü, Cydonia Eşme 2 Tüplü, Cydonia Eşme Yaşlı, Cydonia Eşme Yaşlı Tüplü, Cydonia Eşme Tüplü, Cydonia Ayva, Cydonia Ayva fidanı, Cydonia Ayva fidanı 2, Cydonia Ayva fidanı 2 Yaş,